SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie za 2019 r.

Bilans jednostki

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Rachunek zysków i strat

 

Informacja dodatkowa

 

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

Sprawozdanie za 2018 r.

Bilans jednostki

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Rachunek zysków i strat

 

Składniki majątku trwałego

 

Pozostałe środki trwałe

 

Informacja dodatkowa

 

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

 

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

 

Sprawozdanie za 2009 r.

Sprawozdanie za 2009

Sprawozdanie za 2010 r.

Sprawozdanie za 2010

Sprawozdanie za 2012 r.

Sprawozdanie za 2012

strona główna