Witamy
w Biuletynie Informacji Publicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Sokołowie Podlaskim

Redagują:  Dariusz Tarkowski, Dominik Filipczuk

 Dane teleadresowe

Organizacja szkoły

Obwód szkoły

Rada Pedagogiczna

Pracownicy Obsługi i Administracji

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016

Statut Szkoły

Regulaminy i Programy

Nabór na wolne stanowiska

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Ostatnia aktualizacja 28.VI.2013 r. wykonana przez Dariusza Tarkowskiego i Dominika Filipczuka